www

Security-Centric Solutions - Incidents Detection, Prevention, Monitoring - incidents.info

 Security: Risk Driven Approach

Books

Solutions

Incidents Detection, Prevention, Monitoring - incidents.info

Save resources during long term online business - cyberwarfare.info

reports:

Słowo “cyberwarfare” składa się z dwóch części: “cyber”, odnoszące się do technologii cyfrowych i sieci komputerowych, oraz “warfare”, co oznacza prowadzenie lub przygotowanie do wojny. Oto omówienie poszczególnych elementów tego pojęcia:

Cyber:

Warfare:

Source:

Be ready before … - CyberPolygon.org

SaaS services

Modular Edge Computing Hardware - MILITARITY

Remote Monits - Tele Monits

Infrastructure Monitoring - Infra Monit

Monitorowanie Usług

monit.page

Secure Transactions - Veri Dock

Files & Human Integration.

Transactions:

Encrypted Finances - Fin Officer

Wojna informacyjna – Wikipedia, wolna encyklopedia

Wojna informacyjna – zorganizowana aktywność zewnętrzna państwa polegająca na niszczeniu lub modyfikowaniu systemów komunikowania informacyjnego przeciwnika lub przepływających przez nie informacji, prowadząca do osiągnięcia określonych celów politycznych, oraz aktywność zapewniająca ochronę własnych systemów informacyjnego komunikowania przed podobnym działaniem przeciwnika

Wojna cybernetyczna – Wikipedia, wolna encyklopedia

Wojna cybernetyczna (ang. cyberwarfare) – wykorzystanie komputerów, internetu i innych środków przechowywania lub rozprzestrzeniania informacji w celu przeprowadzania ataków na systemy informatyczne przeciwnika.

Wojnę cybernetyczną (której nie należy mylić z wojną informacyjną) od klasycznych wojen odróżnia środowisko pola walki – mają być nim systemy i sieci teleinformatyczne.

Zaawansowany Pakiet Ochrony - Budżet: 1000 - 9000PLN

Co Oferujemy:

 1. Zabezpieczenia Wieloskładnikowe (MFA/2FA):
  • Implementacja bardziej skomplikowanych systemów uwierzytelniania wymagających od użytkowników przedstawienia dwóch lub więcej dowodów tożsamości (np. hasło oraz kod otrzymywany na telefon), co znacznie utrudnia niepowołany dostęp do systemów i danych.
 2. Szyfrowanie Danych:
  • Oferujemy najnowsze technologie szyfrowania, które chronią sensytywne dane - zarówno przechowywane (na serwerach firmy czy w chmurze), jak i przesyłane (np. przez e-mail czy w ramach innych komunikacji internetowych). Jest to krytyczne dla zachowania poufności informacji klientów i transakcji biznesowych.
 3. Zaawansowane Systemy Detekcji i Odpowiedzi na Incydenty (EDR):
  • Zapewniamy wdrożenie systemów EDR, które nie tylko aktywnie monitorują i rejestrują działania na urządzeniach końcowych, ale również analizują te dane, by wykryć zagrożenia i automatycznie reagować na incydenty, zanim te spowodują szkodę.
 4. Dedykowane Wsparcie Ekspertyzy Cyberbezpieczeństwa:
  • Dostęp do ekspertów i doradców z dziedziny cyberbezpieczeństwa, gotowych do pomocy w razie potrzeby, którzy mogą również prowadzić regularne przeglądy bezpieczeństwa, audyty i szkolenia dla pracowników, by utrzymać wysoki poziom świadomości i gotowości na ewentualne zagrożenia.

Ograniczenia i Wyzwania:

Zalety:

Wybór zaawansowanego pakietu ochrony to strategiczna decyzja, która może wysoko podnieść poziom bezpieczeństwa cyfrowego MŚP, umożliwiając im bezpieczny rozwój w coraz bardziej połączonym świecie.

Dlaczego ?

Na podstawie przedstawionych elementów zaawansowanego pakietu ochrony cybernetycznej dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), możemy zidentyfikować kilka przykładowych incydentów, które mogłyby być bezpośrednim skutkiem niedoparzenia w obszarze oferowanych zabezpieczeń. Poniżej przedstawiam scenariusze, które ilustrują potencjalne zagrożenia:

1. Niedostateczna Ochrona przed Phishingiem:

Incydent: Emilia, pracownik firmy zajmującej się dystrybucją sprzętu sportowego, otrzymuje e-mail, który wydaje się pochodzić od jej szefa. E-mail prosi o pilne przekazanie danych dostępowych do bazy klientów. W pośpiechu i bez odpowiedniego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, Emilia podaje żądane informacje. Dopiero później okazuje się, że był to atak phishingowy, którego skutkiem jest wyciek poufnych danych.

2. Brak Zabezpieczeń Wieloskładnikowych (MFA):

Incydent: Hakerzy korzystają z prostego programu do łamania haseł, by uzyskać dostęp do systemu zarządzania magazynowego niewielkiego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Ponieważ firma nie wdrożyła dodatkowych zabezpieczeń w postaci MFA, cyberprzestępcy łatwo przejmują kontrolę nad systemem, skutkując przerwą w dostawach i poważnymi stratami finansowymi.

3. Brak Szyfrowania Danych:

Incydent: Kancelaria prawna, nie stosując pełnego szyfrowania danych przechowywanych na serwerze, pada ofiarą cyberataku. W wyniku ataku, poufne informacje dotyczące klientów, w tym dokumenty sądowe i dane osobowe, stają się dostępne publicznie. To prowadzi do utraty zaufania klientów i licznych procesów sądowych przeciwko kancelarii za naruszenie prywatności.

4. Brak Systemów EDR (Endpoint Detection and Response):

Incydent: W firmie logistycznej zostaje wykryty malware, który rozprzestrzenił się na wszystkie urządzenia w sieci przed ostatecznym zidentyfikowaniem przez tradycyjne oprogramowanie antywirusowe. Skutkuje to utratą krytycznych danych operacyjnych i finansowych. Gdyby firma miała wdrożone systemy EDR, możliwe było by szybkie wykrycie i zneutralizowanie zagrożenia przed rozprzestrzenieniem się szkodliwego oprogramowania.

Podsumowanie:

Wspomniane scenariusze podkreślają znaczenie zaawansowanych zabezpieczeń cybernetycznych dla MŚP. Niedoparzenie w jakimkolwiek aspekcie oferty ochrony – czy to brak szkoleń z cyberbezpieczeństwa, nieimplementowanie MFA, ominięcie szyfrowania danych czy brak systemów wykrywania i reagowania na incydenty – może prowadzić do poważnych konsekwencji, włączając w to straty finansowe, utratę wizerunku, czy kary prawne za naruszenie zasad ochrony danych.